Sportsgulv

Sportsgulv


Vi har god erfaring med legging av sportsgulv i ulike typer idrettshaller.


For å gjøre et best mulig valg der man tar hensyng til brukerne for å legge til rette for optimal bruk av hallen, er det spesielt viktig å tenke på følgende faktorer.


  • Komfort         Skånsomme gulv for å unngå slitasjeskader.
  • Sikkerhet       God friksjon, godt fotbeste så man unngår skader.
  • Levetid           Velg kvalitet som varer.
  • Vedlikehold   Slitestyrke og enkel renhold


Ta kontakt for en dialog rundt deres prosjekt slik at vi sikrer rett gulv og at prosjektet leveres i tide.